Kehontaju -ilta Äideille

Me olemme kaikki, enemmän tai vähemmän kollektiivisen Äiti-myytin uhreja. Äidin pitäisi olla täydellinen ja usein sitä täysin yksin. Mutta ollakseen edes riittävän hyvä äiti, nainen tarvitsee vähintäänkin läsnä olevan puolison, mieluiten kokonaisen kylän!
Ollakseen hyvä äiti, äidin täytyy saada jakaa, purkaa ja ladata energioitaan!
Tässä Kehontaju illassa tulemme yhteen äiteinä. Luomme äitien piirin. Saamme tulla kuulluksi ja nähdyksi juuri siinä missä tällä hetkellä äiteinä olemme. Autenttisesti ja rehellisesti.
Teemme harjoituksia, joilla opimme säätelemään omaa hermostoamme ja näin voimme auttaa myös lastemme hermoston säätelyssä. Lataudumme hengityksen, liikkeen ja kosketuksen kautta.
Paikkoja rajoitetusti. Varaa omasi ajoissa!
Kuten Kehontaju illoissa aina, on nytkin kyseessä keho-mieli-yhteyden, eli somatiikan herättely. Somatiikan keinoin abstraktit asiat ja ideat voivat muuntua konkretiaksi, keho-mieli yhteyden kautta pääsemme käsiksi torjuttuihin alueisiin itsessämme, joihin loogiset aivojemme osat eivät suoraan pääse. Opimme tapoja joilla palata mielen tarinoista ja hermoston epätasapaino-tilasta tähän hetkeen, oman kehon turvaan ja viisauteen.